Počasí v Číně

Při výběru časového termínu cesty je dobré zohlednit klima té oblasti Číny, kam chcete jet. Vzhledem k obrovské rozloze země (téměř 9 600 000 km2) jsou klimatické podmínky velice rozdílné. Z tohoto pohledu lze Čínu zjednodušeně rozdělit na jižní, centrální a severní, dále pak na severozápadní a jihozápadní oblast. Obecně vzato nejpříhodnější období pro cestu do ČLR jsou jaro a podzim.

Jih země má subtropické, při hranicích s Vietnamem, Laosem a Barmou až tropické klima. Pro jižní oblasti Číny je typické vlhké a teplé léto i jaro, kdy se teploty často blíží ke 40°C. V měsících mezi červnem a zářím se vyskytují na jihovýchodním pobřeží tajfuny, které přinášejí silný vítr a vydatné přívalové deště. Množství srážek znatelně klesá s přibývající vzdáleností od moře a také v závětrných stranách hor. Teplo bývá v jižních oblastech často až do prosince, kdy se můžete klidně koupat v moři. Zimy jsou krátké (od ledna do března), ale až nečekaně chladné. Cestujete-li tedy na jih Číny, ideálními měsíci pro realizaci cesty mohou být například duben, květen, konec září, říjen nebo začátek listopadu.

V centrální Číně (okolí Šanghaje, povodí řeky Jang-c'-ťiang…) převládá subtropické klima, které přináší krátké, ale nečekaně chladné zimy, kdy se teploty často dostávají pod bod mrazu a dlouhá, horká a vlhká léta. Nikoho tedy asi nepřekvapí, že tři města Čchung-čching, Wu-chan a Nanking, kterými protéká Jang-c'-ťiang, jsou často přezdívána jako „čínské rozpálené pece“. Ideálním termínem návštěvy střední Číny jsou jarní a podzimní měsíce, kdy je klima nejmírnější (to samé se dá obecně tvrdit téměř o celé Číně).

V severní Číně (Peking, Mandžusko, Vnitřní Mongolsko…) panují velice chladné a suché zimy. Léta jsou teplá a deštivá. Průměrné teploty se pohybují v zimě okolo -9°C, v létě okolo 24°C. Směrem do vnitrozemí a na severozápad je klima sušší a má kontinentálnější charakter. Pro návštěvu severní Číny (např. hlavního města Pekingu) lze doporučit například září či říjen.

Pouštní a stepní oblasti severozápadní Číny (centrem oblasti je město Urumči) mají průměrné lednové teploty nižší než -10°C, červnové mírně přesahují 20°C. Množství srážek je zde extrémně nízké (většinou méně než 100mm ročně).

Klimatické poměry v Tibetské náhorní plošině by se daly charakterizovat jako arktické až poloarktické vzhledem k extrémně vysokým nadmořským výškám. V létě mohou být teploty příjemné (někdy i přes 25°C), v zimě běžně klesají k -20°C. Celoročně je zde klima velmi suché, vzduch je znatelně řidší. Pro návštěvu Tibetu lze doporučit letní měsíce.