Císařské hlavní město

V Pekingu, hlavním městě Čínské lidové republiky, který je po staletí správním a kulturním centrem země, se nachází proslulé Zakázané město či náměstí Nebeského klidu, komplex paláců a chrámů odkud dříve vládli čínští císařové. Celkový počet obyvatel Pekingu v dnešní době přesahuje 20 miliónů. V roce 2008 Peking hostil XXIX. letní olympijské hry.

Náměstí Nebeského klidu

Náměstí Nebeského klidu je rozlehlé náměstí v centru čínského Pekingu, pojmenované po bráně Nebeského klidu, která je na severní straně náměstí a odděluje jej od Zakázaného města. Náměstí má velkou kulturně-historickou hodnotu, neboť bylo místem několika významných událostí. Čína je známá tímto náměstím především kvůli studentským protestům v roce 1989. Náměstí je v češtině také označováno jako náměstí Nebeského míru nebo náměstí Tchien-an-men. Jeho rozloha je 880 metrů na délku v severojižním směru a 500 metrů na šířku. Celková plocha 440 000 metrů čtverečních (0,44 km², tj. rozloha Vatikánu) jej činí největším náměstím na světě před moskevským Rudým náměstím.

Zakázané město

Zakázané město je komplex budov vybudovaných v Pekingu v nitru Vnitřního města během vlády dynastie Ming. Město je obehnáno 8,5 m širokou zdí a 52 m širokým vodním příkopem. Dnes se Zakázané město nazývá Palácovým muzeem Ku-kung. Zakázané město bylo sídlem císařů od 15. století, kdy jej císař Jung-le nechal postavit. Většina dochovaných budov však pochází až z 18. století. Na stavbu bylo povoláno roku 1406 milión dělníků. Náklady byly nesmírné. Stavba města byla dokončena roku 1420. Město má čtvercový půdorys a za jeho 12,5 m vysokými zdmi není jen jedna budova, jak bylo zvykem na západě, ale soubor vícero síní, paláců a chrámů propojených průchody a chodbami. Podle legendy je v komplexu 9 999 místností. Jelikož tradiční čínská architektura pracuje spíše s horizontálními než vertikálními liniemi, budovy Zakázaného města jsou sice nevysoké, ale prostor kolem nich doslova bere dech.

Chrám nebes

Na jih od náměstí Tchien-an-men se nachází Chrám nebes (Tchien-tchan), který se rozprostírá uprostřed rozlehlého parku. Skládá se ze tří oddělených kruhovitých staveb situovaných na severojižní ose. S výstavbou se započalo roku 1406 a trvala 14 let. Tento architektonický skvost neoslňuje ani tak svými rozměry, jako spíše dokonalou symetrikou a symbolickými prvky. Chrám nebes je místem konání nejvýznamnějších náboženských slavností. Císař jakožto syn nebes se zde modlil k Nebesům a konal pravidelné rituály za dobrou úrodu v zemi. Od roku 1918 je přístupný veřejnosti.

Letní palác

Letní palác je možná ještě zajímavější než Zakázané město. Byl postaven po zničení Starého letního paláce, ale v mnohem menším měřítku. Sem se uchyloval císař během veder. Tento rozlehlý komplex palácových budov, chrámů, altánků, mostů a zahrad je vystavěn kolem umělého jezera Kunming. Většinu budov najdete kolem Pahorku dlouhověkosti (60m vysokém). Počítejte s tím, že tu strávíte několik zasloužených hodin prohlídkou míst s často romantickými názvy jako Sál rozhánějící mraky, Chrám moře moudrosti nebo Most nefritového pásu. Na jezeře je Mramorová loď a jeho břehy a ostrůvky jsou spojeny mosty, např. Mostem sedmnácti oblouků. Letní palác je od roku 1998 památkou UNESCO.

Velká čínská zeď

Je starý systém opevnění táhnoucí se napříč severní Čínou. Čína asi nemá známější památku, než je právě Velká čínská zeď. V dnešní podobě byla vybudována za dynastie Ming v době od konce 14. do začátku 17. století. Jejím účelem bylo chránit Čínu před mongolskými nájezdy. Podobná opevnění proti vpádům kočovných kmenů byla však budována již v dávnějších dobách. Zeď se táhne v ohromující délce až 9 000 km, východní počátek má v Šan-chaj-kuan při mořském zálivu Po-chaj v provincii Che-pej na hranicích vlastní Číny a Mandžuska, končí daleko na západě u Ťia-jü-kuan v provincii Kan-su na pokraji pouště Gobi, v místech, kudy přes roztroušené oázy kdysi pokračovala západním směrem Hedvábná stezka. Nutno zdůraznit, že zeď v některých úsecích probíhá v několika liniích a vytváří odbočky (započteno do celkové délky), na jiných místech je naopak přerušena.